HIỆN TƯỢNG MÚI MÍT BỊ XƠ ĐEN KHÔNG CÒN LÀ NỔI LO ĐỐI VỚI BÀ CON NHÀ NÔNG VÌ ĐÃ CÓ: SUPER KHUẨN VÀ LỚN TRÁI MÍT NGỪA XƠ ĐEN – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí Thưa bà con, giống mít thái, mít siêu sớm cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Thời gian từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch dao động từ 4 đến 4.5 tháng hoặc 4 …