SUNFOSINAT 200SL – THUỐC TRỪ CỎ THẾ HỆ MỚI HIỆU RỒNG ĐỎ – LÀ THUỐC TRỪ CỎ KHÔNG CHỌN LỌC – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí Cơ chế hoạt động Glufosinate – Ammonium là một hoạt chất bảo vệ thực vật hoạt động bằng cách ức chế enzyme trung tâm trong chuyển hóa thực vật. Thực vật hấp thu chất này chủ yếu thông …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL 900ML – DIỆT TRỪ TẤT CẢ CÁC LOẠI CỎ HẰNG NIÊN VÀ ĐA NIÊN KHÓ TRỊ – GIÁ HẤP DẪN CHỈ 200.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: HELOSATE – NEWFOSINATE 150SL là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc cỏ phổ tác dụng rộng, diệt …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL NỘI HẤP, KHÔNG CHỌN LỌC DIỆT NHANH MỌI LOẠI CỎ KHÓ TRỊ

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ HẬU NẢY MẦN, CỎ TRANH TRÊN VƯỜN CAO SU

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ ỐNG, CỎ MẦN TRẦU TRÊN VƯỜN CAO SU

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CHỈ, CỎ ỐNG TRÊN VƯỜN CHÈ

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ CỎ TRANH, CỎ GẤU TRÊN VƯỜN CÀ PHÊ

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ NỘI HẤP, CỎ HẬU NÃY MẦM TRÊN VƯỜN CÂY ĂN QUẢ

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

HELOSATE – THUỐC TRỪ CỎ NEWFOSINATE 150SL TRỪ CỎ TRÊN ĐẤT KHÔNG TRỒNG TRỌT

NEWFOSINATE-150SL-600x800 (1)

QUY CÁCH: CHAI 900ML THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l Phụ gia vừa đủ 1 lit CÔNG DỤNG: Là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, hậu nảy mầm. – Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt được tất các loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ gấu (cỏ cú), cỏ …

KHAI HOANG Q7 ATT – THUỐC TRỪ CỎ CHÁY NHANH THẾ HỆ MỚI – AGRI THIÊN THUẬN hoinongdan.vn

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY NHANH THẾ HỆ MỚI THÀNH PHẦN: Glufosinate ammonium: 150g/l CÔNG DỤNG: Thuốc trừ cỏ Khai Hoang Q7 là thuốc trừ cỏ nội hấp, không chọn lọc, diệt trừ được nhiều loại cỏ lá rộng, lá hẹp, hằng niên và đa niên, nhất là đối với các loại cỏ khó trừ khử …