EVANTON 80SL – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO RŨ HÉO XANH

Thành phần: Hoạt chất của Evanton 80SL: Ningnanmycin 80g/lít Công dụng của Evanton 80SL: Evanton 80SL là thuốc đặc trị vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng mới nhất hiện nay, thuốc có tác dụng đặc trị hầu hết các loại vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc có tính tiếp xúc, …

EVANTON 80SL – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU

Thành phần: Hoạt chất của Evanton 80SL: Ningnanmycin 80g/lít Công dụng của Evanton 80SL: Evanton 80SL là thuốc đặc trị vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng mới nhất hiện nay, thuốc có tác dụng đặc trị hầu hết các loại vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc có tính tiếp xúc, …

EVANTON 80SL – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THỐI NHŨN TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Hoạt chất của Evanton 80SL: Ningnanmycin 80g/lít Công dụng của Evanton 80SL: Evanton 80SL là thuốc đặc trị vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng mới nhất hiện nay, thuốc có tác dụng đặc trị hầu hết các loại vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc có tính tiếp xúc, …

SUPER TANK 650WP -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH VÀNG LÁ TRÊN CÂY HÀNH TỎI

Hoạt chất:  Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng …

SUPER TANK 650WP -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG RỈ SẮT TRÊN CÂY CAO SU

Hoạt chất:  Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng …

SUPER TANK 650WP -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CHANH

Hoạt chất:  Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng …

SUPER TANK 650WP -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY CAM

Hoạt chất:  Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng …

SUPER TANK 650WP -THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY ỚT

Hoạt chất:  Tricyclazole: 450g/kg Difenoconazole: 100g/kg Hexaconazole: 100g/kg Phụ gia đặc biệt 350g/kg Đặc tính – công dụng: SuperTank 650WP là thuốc trừ bệnh phổ rộng, có tác dụng tiếp xúc và nội hấp. SuperTank 650WP lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh, hạn chế rửa trôi khi trời mưa. SuperTank 650WP hiệu lực kéo dài, có tác dụng …

EVANTON 80SL – THUỐC ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Hoạt chất của Evanton 80SL: Ningnanmycin 80g/lít Công dụng của Evanton 80SL: Evanton 80SL là thuốc đặc trị vi khuẩn gây bệnh trên cây trồng mới nhất hiện nay, thuốc có tác dụng đặc trị hầu hết các loại vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Thuốc có tính tiếp xúc, …

BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, BỌ PHẤN, SÂU VẼ BÙA, SÂU SỌC TRẮNG

Hoạt chất: Cyantraniliprole…100g/L,  Chất phụ gia:…900g/L Công dụng:  Benevia 100OD chuyên phòng trừ các loại sâu hại như: bọ phấn, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu sọc trắng,…. trên các đối tượng như cà chua, dưa hấu, ớt, dưa leo, bầu, bí, mướp, dâu tây và các loại cây trồng khác. Hướng dẫn sử …