BẬT MÍ BIỆN PHÁP ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH HÉO RỦ TRÊN CÂY CÀ CHIA – CHIA SẺ NỔI LO CÙNG NHÀ NÔNG – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

1. Nguyên nhân bệnh héo xanh héo rủ:  Vi khuẩn  Ralstonia solanacearum Smith gây ra. 2. Triệu chứng bệnh héo xanh héo rủ Biểu hiện ban đầu là các lá ngọn héo xanh rũ xuống, về sau các lá phía gốc tiếp tục héo xanh cụp xuống, cuối cùng dẫn tới toàn cây héo rũ tái …

PHÒNG TRỊ HÉO XANH CÂY CÀ CHUA HIỆU QUẢ BẰNG CẶP ĐÔI KHUẨN VƯƠNG VÀ SUPER KHUẨN

Nhận biết: Bệnh héo xanh do vi khuẩn Pseudomonas solanacearum gây hại, làm cây héo đột ngột, bệnh thường hại nặng trên cây rau đã trưởng thành, đang ra củ mạnh. Trên cây bị bệnh, lá vẫn còn xanh, có thể héo từng cành hoặc toàn cây.     Lá cây bị bệnh có thể hồi phục …