AGRI-PHOS 700 500ML – THUỐC TRỪ BỆNH NGĂN NGỪA NỨT THÂN, XÌ MỦ, LỞ CỔ RỄ, KHÔ CÀNH, THỐI QUẢ – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG   AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY ĐÀO – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY XOÀI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY MÍT THÁI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY MÍT – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY MĂNG CỤT – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 ATT – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – AGRI THIÊN THUẬN hoinongdan.vn

THUỐC PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY SẦU RIÊNG AGRI-PHOS 700 ATT LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG   AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY BƯỞI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY QUÝT – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …

AGRI-PHOS 700 500ML – PHÒNG TRỊ HIỆU QUẢ XÌ MỦ TRÊN CÂY CAM CANH – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 280.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí QUY CÁCH SẢN PHẨM: 500ml THÀNH PHẦN: P2O5hh: 35%; K20hh: 7%; Zn: 1000mg/kg; B: 1000mg/kg CÔNG DỤNG AGRI-PHOS 700 – Hàm lượng lân, kali cao có thể làm già lá, kích tạo mầm hoa, xử lí hoa …