MÃ LỤC 250WP ATT – CHUYÊN ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI LÚA – GÓI 100GR 45k – AGRI THUẬN THIÊN hoinongdan.vn

MÃ-LỤC-250WP

THÀNH PHẦN Acetamiprid 125g/kg + Imidacloprid 125g/kg CÔNG DỤNG Thuốc tiếp xúc, lưu dẫn cực mạnh. Đặc trị bọ trĩ, rầy nâu hại lúa. Tiêu diệt nhanh sau khi tiếp xúc với thuốc và lưu dẫn vào trong thân, tiêu diệt sâu bên trong, làm cho sâu hại không có khả năng bùng phát. Thuốc phun sau …

LOTOSHINE 400WP – HIỆU VUA DIỆT RẦY HOẠT CHẤT MỚI X3 SỨC MẠNH ĐẶC TRỊ RẦY NÂU GÓI 80GR – 70k hoinongdan.vn

LOTOSHINE-400WP

THÀNH PHẦN Dinotefuran…………..250g/kg Buprofezin…………….150g/kg CÔNG DỤNG Thuốc có tác dụng diệt trừ rầy hại qua đường tiếp xúc, vị độc và có khả năng thấm sâu, hiệu lực diệt trừ nhanh và mạnh, hiệu quả tối đa.  Thuốc được đăng ký đặc trị rầy nâu hại lúa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Pha gói 80gr cho 2 phuy …

RẦY XANH 1102 ATT – Sinevagold 500WP: diệt rầy xanh và ung trứng GÓI 100GR phanbondongnai.com AGRI THUẬN THIÊN

RẦY XANH 1102

Thành phần: Gồm 3 hoạt chất đặc trị côn trùng đã kháng thuốc. Isoprocarb (400g/kg). Dinotefuran (10g/kg) Buprofezin (90g/kg) CÔNG DỤNG:  Phòng trừ: rầy xanh (rầy xanh sầu riêng, rầy xanh hại chè), rầy phấn trắng, rầy chổng cánh, rầy bông xoài, rầy nhảy, rệp sáp, rệp muội, rệp vảy, bọ trĩ, bọ xít, bọ …

DANOBULL 50WG ATT – THUỐC TRỪ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC NGỌN, SÂU CUỐN LÁ, RỆP SÁP, RẦY BÔNG GÓI 50GR – GIÁ 35K – AGRI THUẬN THIÊN – hoinongdan.vn

DANOBULL-50WG

THÀNH PHẦN Emamectin benzoate: 50g/kg Avermectin B1a 90% Avermectin B1b 10% CÔNG DỤNG Danobull 50WG là thuốc trừ sâu sinh học có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu, hiệu lực trừ sâu kéo dài. Danobull 50WG được đăng ký: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÀ PHÊ: RỆP SÁP: Pha 5-7gr/bình 16-25 lít nước. ĐIỀU: SÂU ĐỤC …

THUỐC TRỪ SÂU YASMINE 19EC ATT– TIKIMA TINH KHIẾT TẠO SỨC MẠNH ĐẶC TRỊ SÂU TƠ HẠI BẮP CẢI CHAI 100ML AGRI THUẬN THIÊN- HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

YASMINE 19EC

THÀNH PHẦN Emamectin benzoate 19g/L CÔNG DỤNG Với công nghệ tiên tiến của Israel tạo ra sự tinh khiết vượt trội của TIKIMA. TIKIMA thẩm thấu nhanh qua mô lá và tác động đến thần kinh của côn trùng, là giải pháp phòng trừ các loại bọ trĩ, sâu tơ, sâu cuốn lá gây hại với hiệu quả cao, mang lại …

THUỐC TRỪ SÂU YAPOKO 250SC RẦY XANH ATT – CHẾT NHANH, DIỆT SẠCH – CHAI 120ML – 90K – AGRI THUẬN THIÊN – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

YAPOKO 250SC

THÀNH PHẦN: Lambda-cyhalothrin 110 g/l + 140g/l Thiamethoxam CÔNG DỤNG: YAPOKO 250SC có tác dụng tiếp xúc vị độc lưu dẫn nên ít bị rửa trôi, hiệu lực diệt sâu kéo dài, hiệu quả cao đối với nhiều loại sâu bệnh hại như rầy nâu, bọ xít hôi, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, sâu đục …

THUỐC TRỪ SÂU NOFARA 350SC ATT– HIỆU LP-KNOCK OUT ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, BỌ PHẤN TRẮNG, RẦY XANH, RỆP SÁP, NHỆN ĐỎ, BỌ XÍT MUỖI CHAI 240ML AGRI THUẬN THIÊN- HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

NOFARA 350SC

THÀNH PHẦN Thiamethoxam 350g/l Phụ gia đặc biệt 650g/l CÔNG DỤNG Nofara 350sc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn mạnh nên ít bị rửa trôi, hiệu lực diệt sâu kéo dài có hiệu quả rất cao đối với nhiều loại sâu hại như: Rầy nâu, bọ xít hôi, sâu cuốn lá, sâu đục …

VOLIAM TARGO 063SC ATT – TRỪ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, NHỆN GIÉ, SÂU KEO MÙA THU – CHAI 250ML – AGRI THUẬN THIÊN – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

VOLIAM TARGO 063SC

THÀNH PHẦN Chlorantraniliprole: 45g/L Abamectin: 18g/L Phụ gia và dung môi: 987g/L CÔNG DỤNG Voliam Targo đặc trừ sâu cuốn lá, sâu đục thân và nhện gié hại lúa, sâu keo mùa thu hại ngô… HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Lúa : Sâu cuốn lá, Sâu đục thân: 0,3 -0,6 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi …

YAPOKO 250SC ATT – THUỐC TRỪ SÂU HIỆU LP-TESLA ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, RUỒI VÀNG, BỌ NHẢY, RẦY, RỆP CHAI 450ML AGRI THUẬN THIÊN- HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

YAPOKO 250SC

THÀNH PHẦN Thiamethoxam 140g/l Lambda-cythalothrin 110g/l Phụ gia đặc biệt 750g/l CÔNG DỤNG Đặc trị: Bọ trĩ, rầy xanh, ruồi vàng, bọ nhảy, sâu lông, rầy xanh, rệp sáp. Yapoko 250SC được đăng ký trừ rầy nâu trên lúa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – Liều dùng: Lúa, rau màu: 10 – 15ml/bình 25 lít – …

YAPOKO 250SC ATT– THUỐC TRỪ SÂU HIỆU LP-TESLA ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, RUỒI VÀNG, BỌ NHẢY, SÂU LÔNG, RẦY, RỆP CHAI 450ML AGRI THUẬN THIÊN- HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LP-TESLA

THÀNH PHẦN Thiamethoxam 140g/l Lambda-cythalothrin 110g/l Phụ gia đặc biệt 750g/l CÔNG DỤNG Đặc trị: Bọ trĩ, rầy xanh, ruồi vàng, bọ nhảy, sâu lông, rầy xanh, rệp sáp.  Yapoko 250SC được đăng ký trừ rầy nâu trên lúa HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – Liều dùng: Lúa, rau màu: 10 – 15ml/bình 25 lít – …