DIPOMATE 430SC 1LÍT/CHAI – THUỐC TRỪ BỆNH CÂY – PHÒNG TRỪ NHIỀU LOẠI BỆNH HẠI NGUY HIỂM DO NẤM GÂY RA TRÊN CÂY TRỒNG – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí Đặc điểm công dụng: Trong danh mục thuốc sử dụng tại Việt Nam, hoạt chất MANCOZEB được sử dụng phòng trừ nhiều loại bệnh hại nguy hiểm trên nhiều loại cây trồng quan trọng như:  Bệnh thán thư …

MANCOZEB VÀNG 1KG/GÓI – THUỐC TRỪ BỆNH AN-K-ZEB 800WP – CHUYÊN ĐẶC TRỊ BỆNH GHẺ LOÉT THỐI NHŨN THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí Thành phần: Mancozeb ………… 800g/kg Additives …………. 200g/kg Công dụng: Mancozeb có tác dụng nội hấp lưu dẫn cực mạnh hạn chế vàng lá (chín sớm), sương mai, thán thư, loét sọc, chết cây con, chết nhanh, …

AZOXY GOLD 600SC 250ML – VUA TRỊ BỆNH CÂY – GIÚP CÂY TRỒNG SẠCH BỆNH DO NẤM GÂY HẠI TỐT CÂY – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí Thành phần: Azoxystrobin: 100 g/l Chlorothalonil: 500 g/l Công dụng: Azoxystrobin là hoạt chất thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, có hiệu lực trừ bệnh cao và kéo dài. Đặc biệt, Azoxystrobin còn giúp …

HUSSA 722SL 480ML – THUỐC TRỪ BỆNH MAK ATV – TRỊ BỆNH SƯƠNG MAI CHẾT CÂY – BẢO VỆ CÂY TRỒNG NHÀ NÔNG THỊNH VƯỢNG – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Propamocarb hydrochloride 722 g/l CÔNG DỤNG HUSSA 722SL (hoạt chất Propamocarb hydrochloride) là dòng thuốc diệt nấm thế hệ mới nhất, có tính nội hấp nhanh và lưu dẫn mạnh, diệt sạch các loại nấm …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY XOÀI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY BẮP CẢI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY HOA LAN – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY DƯA LƯỚI – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY NHO – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …

THUỐC TRỪ BỆNH ROMIO 300WP 300GRAM – ĐẶC TRỊ HIỆU QUẢ BỆNH SƯƠNG MAI TRÊN CÂY HOA HỒNG – GIÁ SIÊU TỐT CHỈ 120.000VNĐ – HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

LIÊN HỆ HOTLINE: 0919.817.033  Để được tư vấn – chia sẻ về kinh nghiệm làm nông miễn phí THÀNH PHẦN Copper Oxychloride 300g/kg Phụ gia đủ 1kg  CÔNG DỤNG ROMIO 300WP là thuốc trừ bệnh nội hấp, phổ tác động rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh và vi khuẩn trên nhiều loại cây trồng. ROMIO …