SINEVAGOLD 500WP – ĐẶC TRỊ RẦY XANH, BỌ TRĨ, RỆP SÁP VÀ BỌ NHẢY

CYRUX 25EC – DIỆT TRỪ SÂU GÂY HẠI NHƯ CẮN PHÁ, CHÍCH HÚT, ĐỤC HOA VÀ ĐỤC QUẢ

SẠCH NẤM HỒNG THÁN THƯ – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

ACTATAC 300EC – ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA, BỌ TRĨ, RỆP SÁP, RẦY CHỔNG CÁNH TRÊN CÂY TRỒNG

AMICOL 360EC – ĐẶC TRỊ KHÔ VẰN, RỈ SẮT, THỐI TRÁI TRÊN CÂY TRỒNG

ENVIO 250SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI NẤM GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

EVANTON 40SL – CHỐNG THỐI THÂN, XÌ MỦ, HÉO XANH

SIEU GON 370WP CHÁY SẠCH RẦY – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI RẦY GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

SAT 4SL – PHÒNG TRỊ CÁC BỆNH VỀ VI RÚT, VI KHUẨN, NẤM HẠI CÂY TRỒNG

CHẶN ĐỌT – ỨC CHẾ ĐỌT NON CỰC MẠNH – PHÒNG RỤNG BÔNG, RỤNG TRÁI NON

MAX FRUITS LỚN TRÁI XANH GAI – GIÚP TĂNG CƯỜNG SỨC KHOẺ CỦA CÂY TRỒNG

OVER AMIS 300SC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

HITOCO 03 SIÊU LÂN ĐỎ – SIÊU PHÂN HOÁ MẦM HOA CỰC MẠNH

HUMIC MASTER – RA RỄ CỰC MẠNH, CẢI TẠO ĐẤT, GIẢI ĐỘC HỮU CƠ, HẠ PHÈN SIÊU TỐC, TIẾT KIỆM CHI PHÍ

AZOXY GOLD 600SL – PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

ATHUOC TOP 480SC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG 

DACONIL 500SC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

TILT SUPER 300EC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

HELP 400SC – ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

AMTECH 100EW – THUỐC TRỪ BỆNH SINH HỌC